مرکز تعمیرات تلسکوپ و دوربین دوچشمی ایران

مرکز تعمیرات تلسکوپ و دوربین دوچشمی ایران

با کسترش و رواج کاربری ابزارهای نجومی در کشور ایران و با توجه به اهمیت نگهداری آنها و روش صحیح کار کردن با ابزارهای تخصصی، متخصصان این مرکز تصمیم به پشتیبانی و ارائه خدمات تخصصی نصب، تعمیرات و ارتقا انواع تلسکوپ، دوچشمی و لوازم رصدی منجمان عزیز گرفته اند.

And cue your first mental breakdown https://pro-essay-writer.com/ of the school year.