گارانتی

گارانتی

ضمانت نامه تعمیرگاه مرکزی تلسکوپ:

تعمیرگاه مرکزی تلسکوپ در اقدامی نو، تصمیم به ارائه ضمانت نامه به صاحبان و دارندگان تلسکوپ کرده است. منجمان عزیز می توانند با اخذ ضمانت نامه، از خدمات تعمیر و تعویض رایگان ابزارهای آسیب دیده بر اثر نقایص ناشی از تولید دستگاه استفاده نمایند. شایان ذکر است در صورت بروز هرگونه آسیب در اثر عدم کاربری صحیح اعم از: ضربه، شکستگی، آب، آتش، مواد شیمیایی، نوسانات برق، حمل غیر اصولی عارض گردد، جهت هزینه تعمیرات از تخفیف %20 تا %50 استفاده نمایند.

شرایط ضمانت نامه:

ضمانت نامه تعمیرگاه مرکزی تلسکوپ برای تمامی مارک های شناخته شده در ایران که دارای پشتیبانی اند، با شرایط زیر صادر خواهند شد:
– گارانتی تلسکوپ ها شامل لوله اپتیکی و مقر تلسکوپ است.
– لوازم جانبی شامل جوینده، چشمی، چپقی، بارلو، هندکنترل، موتورها و قطعات الکترونیکی، اتصالات و رینگ های مکانیکی است.
– دوربینهای دوچشمی شامل قطعات مکانیکی، اپتیکی و دوبینی است.
– CCD ها، دوربینها، باتری ها، کیس حمل، فیلترها شامل ضمانت نامه نیست.

ثبت ابزار برای ضمانت نامه:

– دارندگان ابزارهای نو می توانند با پرداخت %3 مبلغ خرید خود و یک برگ کپی مدرک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه) دستگاه خود را به مدت یکسال و یا با پرداخت %5 به مدت 2 سال گارانتی نمایند.
– دارندگان ابزارهای کارکرده می توانند با پرداخت%5 مبلغ روز ابزارها و یک برگ کپی مدرک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه) دستگاه خود را به مدت یکسال ضمانت نمایند.
– عدم آگاهی خریدار در استفاده از ابزار مشمول گارانتی نیست و در صورت نیاز به آموزش، هزیه آن جداگانه دریافت خواهد شد.
– عدم سازگاری ابزارها با هم مشمول ضمانت نیست.

– تعمیرات توسط افراد غیر کارشناس دستگاه را از ضمانت خارج می کند.

– حمل دستگاه معیوب به تعمیرگاه مرکزی تلسکوپ به عهده خریدار است.

Since 2008, we’ve helped over do my homework 120,000 authors and small, independent presses release over 415,000 titles.

best crypto to mine