گارانتی

گارانتی

ضمانت نامه تعمیرگاه مرکزی تلسکوپ:

تعمیرگاه مرکزی تلسکوپ در اقدامی نو، تصمیم به ارائه ضمانت نامه به صاحبان و دارندگان تلسکوپ کرده است. منجمان عزیز می توانند با اخذ ضمانت نامه، از خدمات تعمیر و تعویض رایگان ابزارهای آسیب دیده بر اثر نقایص ناشی از تولید دستگاه استفاده نمایند. شایان ذکر است در صورت بروز هرگونه آسیب در اثر عدم کاربری صحیح اعم از: ضربه، شکستگی، آب، آتش، مواد شیمیایی، نوسانات برق، حمل غیر اصولی عارض گردد، جهت هزینه تعمیرات از تخفیف %20 تا %50 استفاده نمایند.

شرایط ضمانت نامه:

ضمانت نامه تعمیرگاه مرکزی تلسکوپ برای تمامی مارک های شناخته شده در ایران که دارای پشتیبانی اند، با شرایط زیر صادر خواهند شد:
– گارانتی تلسکوپ ها شامل لوله اپتیکی و مقر تلسکوپ است.
– لوازم جانبی شامل جوینده، چشمی، چپقی، بارلو، هندکنترل، موتورها و قطعات الکترونیکی، اتصالات و رینگ های مکانیکی است.
– دوربینهای دوچشمی شامل قطعات مکانیکی، اپتیکی و دوبینی است.
– CCD ها، دوربینها، باتری ها، کیس حمل، فیلترها شامل ضمانت نامه نیست.

ثبت ابزار برای ضمانت نامه:

– دارندگان ابزارهای نو می توانند با پرداخت %3 مبلغ خرید خود و یک برگ کپی مدرک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه) دستگاه خود را به مدت یکسال و یا با پرداخت %5 به مدت 2 سال گارانتی نمایند.
– دارندگان ابزارهای کارکرده می توانند با پرداخت%5 مبلغ روز ابزارها و یک برگ کپی مدرک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه) دستگاه خود را به مدت یکسال ضمانت نمایند.
– عدم آگاهی خریدار در استفاده از ابزار مشمول گارانتی نیست و در صورت نیاز به آموزش، هزیه آن جداگانه دریافت خواهد شد.
– عدم سازگاری ابزارها با هم مشمول ضمانت نیست.

– تعمیرات توسط افراد غیر کارشناس دستگاه را از ضمانت خارج می کند.

– حمل دستگاه معیوب به تعمیرگاه مرکزی تلسکوپ به عهده خریدار است.

Get tips