نصب و تعویض جوینده تلسکوپ

نصب و تعویض جوینده تلسکوپ

برخی از تلسکوپ‌های شرکتهای مختلف مانند اسکای واچر، سلسترون و … دارای اشکالاتی در جوینده نصب شده بر روی خود دارند. این موضوه باعث می‌شود تا رصدگران در زمان یافتن اجرام رصدی کم نور با مشکل مواجه شوند. بر این اساس “تعمیرگاه مرکزی تلسکوپ ایران” با همکاری “فروشگاه ایران اپتیک” اقدام به نصب انواع جوینده اپتیکی بر روی تلسکوپ‌ها می‌کند.

  • طراحی و نصب محل جوینده
  • نصب پایه مناسب
  • انتخاب جوینده مانسب برای تلسکوپ