تعمیر و نصب فکوسر

تعمیر و نصب فکوسر

بسیاری از تلسکوپ‌ها دارای فکوسرهای معمولی هستند که برای رصد و عکاسی از آسمان شب مناسب نیستند. برای این منظور در این بخش فکوسرهای تلسکوپ تعمیر، به روز رسانی می شود و در صورت نیاز مشتری به تعویض، بر اساس کاربرد فکوسر نصب خواهد شد.