تعمیر مقر و سه پایه

تعمیر مقر و سه پایه

مقرهای مختلفی امروزه در اختیار رصدگران قرار دارد. یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد، به روز رسانی گریس، تنظیم چرخ دنده‌ها و جلوگیری از خورده شدن شافت مرکزی است. برای این منظور “تعمیرگاه مرکزی تلسکوپ ایران” با ارائه خدمات ویژه تعیمرات مقر و سه پایه‌های تلسکوپ، مشکل رصدگران عزیز را مرتفع کرده است. این خدمات شامل :

  • تمیزکاری تمامی قطعات مقر و سه پایه
  • به روز رسانی چرخدنده‌ها
  • گریس کاری مخصوص مقر
  • تعیمرات شفت مرکزی
  • تعویض انواع بلبرینگ
  • تنظیم دوربین قطبی کننده
  • و …