تعمیر تلسکوپ

تعمیر تلسکوپ

با توجه به اهمیت این ابزار رصدی حساس برای رصدگران و علاقه‌مندان به رصد آسمان شب، تعمیرگاه مرکزی تلسکوپ ایران تمامی موارد مورد نیاز برای تعیمرات، به روز رسانی انواع تلسکوپ نیوتونی، اشمیت، اشمیت کاسگرین، اشمیت نیوتون، ماکستو و … را انجام می‌دهد. این خدمات شامل :

  • تمیز نمودن آینه اولیه
  • تمیز نمودن آینه ثانویه
  • پاک سازی شیشه‌های تلسکوپ‌های شکستی ( آکروماتیک، سمی آپوکروماتیک، آپو کروماتیک)
  • تعمیرات بدنه اصلی تلسکوپ
  • تعمیر و ساخت انواع تیغه تصحیح کننده
  • طراحی و ساخت پایه نگهدارنده آینه اصلی
  • و …

http://essayprofs.com/